In de Media:

ahoy


De waarde van gemeentelijk vastgoed voor de maatschappelijke omgeving is groot.
Het gecentraliseerd en gefocust omgaan hiermee lijkt vanzelfsprekend, maar helaas is de praktijk vaak anders. De huidige tijd vraagt om toegewijde en professionele sturing op gemeentelijk vastgoed. Steeds weer zijn er uitdagingen voor het verbeteren van de kwaliteit, efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid. Door een professionele en zakelijke benadering wordt niet alleen een financiële meerwaarde gecreëerd, maar wordt ook bijgedragen aan het vergroten van de maatschappelijke waarde van het gemeentelijk vastgoed.